Blog: Time flies when you’re having fun

5 november 2021 / in Nieuws /door Elly van Viegen en Nelleke Eijsenga

Blog: Time flies when you’re having fun!

Time flies when you’re having fun…een gezegde met een cliché en kleffig imago, maar in ons geval absoluut van toepassing. Iets meer dan een jaar geleden zaten Elly en ik aan tafel om de uitbreiding van Lex Digitalis te formaliseren. Een jaar dat werkelijk voorbij gevlogen is! Nu, een jaar later, een mooi moment om terug te kijken en alvast een blik op het komende jaar te werpen.

Vanuit de gedachte om organisaties verder te helpen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging zijn we samen met Paul verder gaan bouwen aan Lex Digitalis. Dat de behoefte aan expertise op dit vlak er is, zag Paul jaren geleden al. Paul merkte dat hij met alleen zijn beschikbare uren slechts een beperkt aantal opdrachtgevers verder kon helpen. En dat bouwen hebben we gedaan: niet alleen hebben we een mooie kantoorruimte (keukentafel fase zijn we inmiddels voorbij), inmiddels zijn we met de komst van Justin, Irma, Daisy, Prasanna en Sippe meer dan verdubbeld.  Heel trots zijn we dat we met deze mooie club gepassioneerde consultants mogen bijdragen aan tactische en strategische privacy en informatievraagstukken binnen een groot aantal organisaties. Hun komst geeft Lex Digitalis meer slagkracht en de mogelijkheid om vanuit kennis en ervaring toe te kunnen voegen aan interessante vraagstukken bij opdrachtgevers en uiteindelijk een meer privacyvriendelijke samenleving.

Naast de uitbreiding van onze eigen organisatie, hebben we in het afgelopen jaar ook een aantal bevlogen Privacy specialisten op zzp-basis aan ons weten te binden. Ook zij dragen vanuit hun expertise bij onze opdrachtgevers bij aan vraagstukken en verbeteringen in ons vakgebied.

Dat er nog genoeg werk te doen is in ons specialisme, blijkt wel! Nog steeds vliegen de datalekken ons wekelijks om de oren in de media. De geluiden dat de nieuwe regering meer aandacht en budget moet besteden aan privacy en informatiebeveiliging, klinken ook steeds harder. Iedere week spreken we wel iemand die zich een roepende in de woestijn voelt, omdat privacy en informatiebeveiliging geen prioriteit lijken te hebben binnen de organisatie.
Wellicht dat het ook te maken heeft met die nuchtere Hollandse instelling, die men over het algemeen nog steeds heeft: “Ik heb niks te verbergen”. We moeten met zijn allen toewerken naar die omslag “Ik heb veel te beschermen”. Om dat vervolgens op de juiste manier met elkaar te organiseren.

Gelukkig spreken we ook regelmatig mensen waarvan de organisatie privacy en governance al redelijk op orde heeft. De AVG is geïmplementeerd, medewerkers in de organisatie zijn aware en er is een duidelijke rolverdeling tussen de FG en de PO met elk haar eigen taken. In de organisaties waar al enige mate van volwassenheid is merken we op dat er aandacht komt voor nog efficiëntere privacyprocessen, bijvoorbeeld door het organiseren van een eerste en tweede lijn en het invoeren van tooling.
Aan onze drukbezochte webinars in de afgelopen maanden merken we ook dat er veel behoefte is aan kennis in ons vakgebied. Men komt kennis halen of wil juist afstemmen en sparren hoe bepaalde processen handiger ingericht kunnen worden.

Fantastisch om te zien dat we inmiddels goed gevonden worden door mensen in ons werkveld en dat de mensen in ons netwerk, onze naam verder brengen weer naar hun netwerk. Zo creëren we een olievlek en kunnen we steeds meer organisaties helpen bij de privacy en informatiebeveilingsvraagstukken die voor liggen. Ook organisaties weten ons inmiddels goed te vinden met de vraag of wij ze kunnen helpen.

Voor het komende jaar zetten we uiteraard het maken van de verbinding met gedreven specialisten  in ons vakgebied voort en focussen we ons op strategische vraagstukken bij organisaties, daar waar we echt het verschil kunnen maken. Onze projectmatige aanpak, focus op het specialisme en vooral ook op kwaliteit, werken vanuit integriteit en transparantie, een duidelijke persoonlijke touch en het delen van kennis lijken erg goed te werken. En dat doen we niet omdat dat een zogenaamde succesformule is, maar vooral omdat het is wie we zijn en het zo bij ons past dat het vanzelf gaat en we daarmee onze authentieke zelf kunnen zijn.

Met dit artikel zenden we eenzijdig onze gedachten naar jou toe, maar wellicht dat jij andere ontwikkelingen ziet. Zoals we al vaker aangegeven hebben, vinden wij het persoonlijke contact erg belangrijk, dus bij deze ook vooral de uitnodiging om contact met ons op te nemen en te sparren:
– Welke ontwikkelingen zie jij?
– Hoe kijk jij terug op het afgelopen jaar?
– Wat is jouw focus voor 2022?
– Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat privacy en informatiebeveiliging hoger op de agenda komen te staan? Nationaal en bij organisaties?
Zo maar wat vragen die stof tot nadenken geven en waar we graag over van gedachten wisselen met jou.

Sinds we over een mooie kantoorruimte beschikken, hebben we er ook een gewoonte van gemaakt om vrijdagmiddag een open borrel te houden. Elke vrijdagmiddag schuiven er vanaf 16.00 uur privacy specialisten uit ons netwerk bij ons bij de borrel aan. Naast de gezellige informele gesprekken, is het fantastisch om de passie en bevlogenheid voor ons specialisme over tafel te zien gaan. Iedere borrel worden er wel lastige of juist grappige casussen uitgewisseld, kennis gedeeld en gespard over hoe iets aan te pakken.

Bij deze ook de uitnodiging aan jou om langs te komen. Laat het Elly (06-24897798) of mij (06-55807795) even een appje en kom langs! Als je een persoonlijk gesprek in privésetting wilt, is dat uiteraard ook mogelijk.