Rijksoverheid

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Digitalisering draagt bij aan het vergroten van het gebruiksgemak en snellere en betere besluitvorming. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet biedt daarom informatie over de fysieke leefomgeving en faciliteert het elektronische verkeer in het kader van vergunningaanvragen, meldingen en dergelijke. Het digitaal stelsel is wettelijk verankerd. Paul voerde de DPIA op de wet- en regelgeving en het Digitaal Stelsel Omgevingswet uit in 2018 en verzorgde herijkingen in 2019 en 2020. De geïdentificeerde risico’s en geadviseerde maatregelen droegen bij aan een heldere afbakening van verantwoordelijkheden tussen partijen en een betere bescherming van persoonsgegevens.