NS

De NS zorgt er elke dag voor dat meer dan een miljoen reizigers hun bestemming bereiken. Ongeveer 3.500 van deze medewerkers zijn buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Een boa is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid die de identiteit van reizigers mag controleren, een proces-verbaal kan opmaken, boetes kan uitschrijven en personen mag staande houden als deze worden verdacht van een strafbaar feit. Op de verwerking van persoonsgegevens door medewerkers die boa zijn is óf de AVG van toepassing óf de Wet politiegegevens (Wpg). Dat onderscheid is met name van belang voor de vraag aan wie de persoonsgegevens doorgegeven mogen worden. Lex Digitalis adviseerde de NS over het toepassen van de Wet politiegegevens (Wpg) en de gegevensuitwisseling met andere openbaarvervoerbedrijven, politie en gemeenten.