Kennis delen is kracht

22 december 2023 / in Nieuws / door Nelleke Eijsenga

Jaaroverzicht

Richting het einde van het jaar hoort uiteraard ook een jaaroverzicht in de nieuwsbrief. Hoe sluiten wij 2023 af en hoe kijken we terug op het afgelopen jaar?

Ook dit jaar hebben we bestaande – en nieuwe opdrachtgevers kunnen en mogen helpen door op maat en met oog voor mensen en kwaliteit oplossingen te vinden. Toonaangevende en strategische opdrachten met een grote maatschappelijke relevante factor. Daarnaast hebben we ons netwerk, ons kantoor en onze flexibele schil gedurende 2023 verder uitgebreid met enthousiaste en gepassioneerde privacy professionals. Plus dat ons kantoor nu ook letterlijk is uitgebreid met vier extra spreekruimtes.

Misschien leuk om ook te vertellen wat we aan kennisdeling gedaan hebben in 2023. Lex Digitalis zet zich in voor een samenleving waarin op een veilige en verantwoordde manier wordt omgegaan met onze (persoons)gegevens, zodat ons recht op privacy geborgd is! Een belangrijk onderdeel daarin is het delen van de kennis die we met elkaar in huis hebben. Enerzijds om awareness te creëren onder ‘onwetenden’, anderzijds om de olievlek aan kennis met vakgenoten te vergroten. Waarom alleen het wiel uitvinden als je dit ook met elkaar kunt doen en/of als je elkaar kunt versterken?

Het afgelopen jaar hebben we op diverse manieren onze kennis gedeeld. We hebben het jaar afgetrapt met een tweetal webinars over Europa’s Data Strategie. Daarbij zijn we onder andere ingegaan op de ambities van de Nederlandse overheid en hoe die zich verhouden tot wat er nu op Europese schaal gebeurt. In februari hebben we een groot kennisevent georganiseerd voor ‘de vrienden van Lex Digitalis’ waar Data, Ethiek en Inclusie centraal stonden. Piek Visser en Sofie van der Meulen hebben ons aan de hand van aansprekende voorbeelden meegenomen waarom het zo belangrijk is om op een juiste wijze gegevens te verwerken en daar op een verantwoorde wijze mee om te gaan. Zoals verderop in de nieuwsbrief is terug te lezen, hebben we dit jaar de Wpg e-learning ontwikkeld voor organisaties die boa’s in dienst hebben.
Eind november hadden we een kennissessie waarin datagebruik in algoritmen centraal stonden. Tijdens deze kennisdeling is het publiek meegenomen in de werking, eigenschappen, juridische – en ethische kaders van algoritmen. Om tot slot met praktische tips voor risicobeheersing van deze algoritmen binnen de organisatie op pad gestuurd te worden.
Onze nieuwsbrief met interessante artikelen is diverse keren verschenen dit jaar. We hebben meegeschreven voor Sdu Nieuws Privacynieuws en PONT Data & Privacyweb. En uiteraard vergeet ik dan de talloze praktische workshops of presentaties te vermelden die collega’s binnen diverse hebben gehouden het afgelopen jaar.

Met een terugblik, kijk je ook altijd vooruit. Uiteraard hebben we voor 2024 weer mooie dingen op het programma staan. Ik zou haast willen zeggen: hou Lex Digitalis en je agenda goed in de gaten. Maar hierbij ook aan jou als lezer de uitnodiging:

  • Zijn er onderwerpen waar jij graag meer over wilt weten? Welke (benodigde) kennis vind jij van toegevoegde waarde?
  • Wil je zelf een keer deelnemen of spreken op een event van Lex Digitalis? Of ken je iemand die dit zou willen?
  • Of wil jij onze kennis misschien juist inzetten binnen je organisatie?

We houden ons van harte aanbevolen!

Rest ons niets meer dan iedereen via deze weg hele fijne feestdagen toe te wensen. Maak er een mooie kerst en een goede jaarwisseling van met elkaar!