Maak het verschil met de AVG!

28 januari 2022 / in Nieuws / door Sippe van der Tas

Vandaag, 28 januari, is het in heel Europa de ‘dag van de Privacy’.

Ongetwijfeld zal daar, net zoals in vorige jaren, publiekelijk aandacht aan worden besteed. Ik verwacht dat er wederom veel artikelen en columns verschijnen waarin de belangrijkste regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nog eens worden toegelicht. Ook zal er denk ik worden gewezen op het belang van bescherming van persoonsgegevens van burgers in deze door (persoons)gegevens gestuurde maatschappij. Of misschien een dringend pleidooi worden gehouden voor uitbreiding van de capaciteit van de AP om te zorgen voor een steviger toezichthouder.

Vandaag wil ik het eens over een andere boeg gooien.

Ik merk regelmatig dat organisaties het voldoen aan de AVG zien als een verplichting, zoals dat bijvoorbeeld ook bij het betalen van belasting het geval is.

Ik ben echter van mening dat het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens een organisatie meer dan alleen het voldoen aan privacywet- en regelgeving kan opleveren. Hiervoor is wel een andere ‘mindset’ nodig.

Maar hoe verander je als organisatie jouw mindset over iets abstracts als privacy? Mijn idee is om bescherming van persoonsgegevens als onderdeel van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (mvo) te benaderen. MVO Nederland legt dit begrip als volgt uit:

‘Wat je als mens ook onder maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) verstaat, feit is dat het uiteindelijk gaat om het als bedrijf verantwoordelijkheid dragen voor de maatschappij’.

In de praktijk wordt dat door veel organisaties ingevuld door bij de activiteiten rekening te houden met klimaatneutraliteit, circulariteit, inclusiviteit en ‘eerlijke’ ketens. Het idee daarbij is dat de zogenoemde 3 P’s –Planet, People en Profit– samen kunnen gaan. Een mooi voorbeeld daarvan is een transportbedrijf dat bijdraagt aan de vermindering van COuitstoot door gebruik te maken van vrachtwagens die rijden op elektriciteit. Of de kledingwinkel die zich ervan vergewist dat voor het produceren van te verkopen kleding geen gebruik is gemaakt van kinderarbeid.

Mijn standpunt is dat het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van klanten, personeel en elke andere betrokkene onderdeel uitmaakt van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds duidelijker dat klanten van organisaties dergelijk gedrag van die organisaties vanuit hun eigen betrokkenheid bij de maatschappij in hoge mate waarderen. Dikwijls zijn deze klanten zelfs bereid om van leverancier te wisselen, bijvoorbeeld als deze zichtbaar werkt aan en resultaten boekt op het gebied van duurzaamheid.

Ook op de arbeidsmarkt is te zien dat (potentiële) werknemers er de voorkeur aan geven hun capaciteiten in te zetten voor organisaties die bij hun activiteiten aandacht hebben voor de 3 P’s.

Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is dus niet alleen te beschouwen als een ‘verplichting’; een organisatie kan zich daarmee op een zodanige manier positief onderscheiden, dat klanten en gebruikers graag gebruik maken van de dienstverlening van die organisatie. Dat ‘positief onderscheiden’ zie je ook bij het genoemde voorbeeld van de kledingwinkel die kleding verkoopt waarbij geen gebruik is gemaakt van kinderarbeid.

Door het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens kun je het verschil maken en een goede reputatie opbouwen.

De professionals van Lex Digitalis willen u daar graag bij helpen!