Kwaliteit zorgt voor duurzaamheid

20 april 2022 / in Nieuws / door Nelleke Eijsenga

We lezen allemaal de berichten over de krapte op de arbeidsmarkt. Het werk ligt voor het oprapen, maar de mensen zijn schaars. Zo ook in ons vakgebied. Er is letterlijk genoeg werk te doen, blijkt na een belletje langs ons netwerk. ZZP’ers worden overspoeld met de vraag naar hun beschikbaarheid en moeten vaak nee zeggen. Veel organisaties zijn op zoek naar collega’s en/of hebben werk dat blijft liggen en ophoopt.

Wie ons een beetje kent, weet dat Lex Digitalis vanuit een passie voor privacy en de wil om organisaties verder te helpen, het liefst alle organisaties wil bijstaan in privacy vraagstukken. We merken dat dit een gemeenschappelijke factor is met andere privacy professionals. Het vele werk kan als negatief effect hebben dat ingeboet wordt op kwaliteit, wegens een gebrek aan tijd. Het gebrek aan tijd kan ervoor zorgen dat de zin in het werk afneemt. Hoe zorg je er dan voor dat je niet om komt in het werk en de zaken gaat afraffelen?
Het leveren van kwaliteit is één van de speerpunten van Lex Digitalis. Sterker nog: het is een kernwaarde. Deze blog geeft dan ook een kleine inkijk in onze werkwijze, waardoor wij kwaliteit kunnen borgen.

Zoals mijn oma vroeger zei: ‘Een goede voorbereiding is het halve werk’. Voor mij een gevleugelde afspraak, die we ook bij Lex Digitalis veelvuldig toepassen. Voorafgaand aan de opdracht inventariseren we samen met de opdrachtgever om een goede inschatting te maken van de opdracht. Heel in het kort ziet dat op:
– Wat is de hulpvraag?
– Wat is het beoogde resultaat?
– Hoe gaan we dat met elkaar bewerkstellingen?
Duidelijk verwachtingsmanagement vooraf resulteert in een strak plan van aanpak om gezamenlijk tot het beoogde resultaat te komen. Dit voorkomt miscommunicatie en maakt ook dat een opdrachtgever duidelijk weet wat hij kan en mag verwachten.

Na afloop van deze inventarisatie kunnen we een inschatting maken of de opdracht voldoende aansluit bij de kennis en kunde die wij in huis hebben. Misschien kom je er tijdens het gesprek met de opdrachtgever wel achter dat de opdracht onvoldoende aansluit op de expertise, waardoor we niet de kwaliteit kunnen leveren, die we willen leveren. Misschien ontbreekt het aan tijd of de gevraagde competenties voor deze opdracht. In dat geval kan het zijn dat wij de opdracht teruggeven; voor ons een teken van kwaliteit.

Sluit de opdracht wel aan, dan maken we heldere afspraken, zodat we tussentijds ook met elkaar kunnen beoordelen of nog steeds de juiste koers gevaren wordt of dat deze bijgesteld moet worden. Deze evaluatiemomenten tijdens de realisatie van de opdracht zijn dan ook vanzelfsprekend voor ons; met opdrachtgever en de professional in het veld om de tafel zitten om te evalueren of alles nog volgens plan verloopt. Zo monitoren we actief met elkaar of hetgeen aan de voorkant is afgesproken nog steeds verloopt zoals gepland. Dit zorgt voor een onderling goed afgestemde en effectieve werkwijze. Heldere verwachtingen aan beide kanten, zorgt ervoor dat we de kwaliteit met elkaar kunnen borgen.
En zoals in veel situaties signaleer je gaandeweg wellicht verbeterpunten of misschien verandert de hulpvraag. Ook dat is een goed moment om met elkaar in overleg te gaan en wederom de kaders (bij) te stellen. Immers als je het één oppakt, blijft het ander uit het originele plan van aanpak liggen, wat effect heeft op het afgesproken eindresultaat.

Of de hulpvraag stellen als je er niet uitkomt. Zelf beschikken we over een divers team met bij elkaar een enorme kennis, kunde en ervaring; ieder met zijn en haar eigen kwaliteiten. Het is dan ook heel fijn om daarop terug te kunnen vallen en te schakelen met vakgenoten; iets wat we regelmatig doen met de mensen die via ons werkzaam zijn. Waarom zelf het wiel opnieuw uitvinden, als je met een onderling sparmoment ontzettend geholpen bent? We doen het graag!

Kwaliteit en duurzaamheid gaan hand in hand bij Lex Digitalis. Een goede voorbereiding en duidelijk verwachtingsmanagement, resulteert in een fijne verstandhouding met de organisatie die zit te springen om een kwalitatieve oplossing. Het maakt ook dat je baas bent over je eigen tijd en op een gezonde manier bezigt kunt zijn met je passie voor privacy.

Ben je benieuwd naar onze werkwijze en/of wat deze manier van werken voor jou of jouw organisatie kan betekenen? Neem dan telefonisch (06-55807795) of per e-mail (nelleke.eijsenga@lexdigitalis.nl) contact met mij op.