Thuis werken in privacy?

Thuis werken is nu eerder normaal en noodzakelijk geworden, dan dat het nog een uitzondering of privilege is. Ook tijdens de laatste persconferentie zijn we nogmaals opgeroepen om zoveel mogelijk vanuit huis te werken in plaats van op kantoor.

Waar dit voor de meesten in het begin nog wat onwennig was, heeft bijna iedereen nu een goede thuiswerkplek en routine voor zichzelf gecreëerd.

Waar we niet altijd bij stil staan, is dat thuis werken de nodige digitale risico’s met zich meebrengt. Wat als jouw buren via het open raam alles meekrijgen van jouw vertrouwelijke gesprek? Hoe ga je om met dossiers vol persoonsgegevens richting jouw familie of huisgenoten? Normaliter heeft een kantoor al een uitdaging om persoonsgegevens om een juiste manier te beschermen en bewaren en zijn daar de nodige richtlijnen voor.

Bedenk voor jezelf maar eens hoe dit geregeld is. Wellicht kom je tot de conclusie dat het goed geregeld is: top! Maar anderen zullen zich realiseren dat we thuis digitaal onveilig werken, zonder dat we het soms door hebben. Zaken die normaal goed beschermd worden vanuit kantoor, bijvoorbeeld het werken in een gesloten netwerk of het hebben van fysieke dossiers, zijn thuis nu veel toegankelijker voor derden en dus ook voor de verkeerde mensen.

Online uitgever Vakwereld heeft onderzoek gedaan naar onze digitale werkgewoontes. En wat bleek:
Uit de onderzoeksgroep van duizend mensen, is de helft werkzaam in de zakelijke dienstverlening. Daarnaast werkt men voornamelijk in het informatiebeheer, de evenementenorganisatie, zakelijke mobiliteit en beveiliging en werkt 18 procent bij de overheid. 84,9 procent van de ondervraagden gaf aan met vertrouwelijke informatie te werken, variërend van offertes tot persoonsgegevens. Meer dan 80 procent van de thuiswerkers vulde in dat die informatie beveiligd is, terwijl tegelijkertijd 62,3 procent op eigen apparaten werkt en 62,9 procent met deelapplicaties.

Ook ander recent onderzoek concludeert dat de cybersecurity thuis te wensen over laat en op de lange termijn voldoen sommige processen niet. Digitale veiligheid en privacy worden nog vaak over het hoofd gezien. Daarom hier wat tips om dit op de korte termijn zo goed mogelijk met elkaar op te vangen.
– Pas op met gratis apps: deze apps zijn vaak niet voor niks gratis. De eigenaar van de app kan jouw gegevens ook voor andere doeleinden gebruiken.
– Werk in een beschermde omgeving: als het goed is, wordt deze door jouw werkgever geboden. Sla gegevens niet op een lokale computer op, maar enkel in een beveiligde cloud of server.
– Behandel jouw huisgenoten niet anders: zorg dat je partner, familie of kinderen niet mee kunnen kijken of luisteren bij vertrouwelijke informatie.
– Wat te doen met fysieke dossiers en/of persoonsgegevens op papier? Bewaar papieren zoveel mogelijk op een plek die afgesloten kan worden. Scan papieren zoveel mogelijk in, als het niet perse noodzakelijk is om deze alleen maar op papier te hebben. Wees extra alert dat je nergens papieren laat slingeren!
– Een apparaat of dossier kwijt? Meld het meteen bij de werkgever om eventueel een apparaat op afstand te vergrendelen of de juiste maatregelen te nemen bij het verlies van gegevens.

Laten we thuis werken zo weer een stukje veiliger maken met elkaar!