Corporate Privacy Officer

De organisatie

De HAN is een brede hogeschool, waar zo’n 37.000 studenten aan hun toekomst als professional bouwen. Ruim 4.000 medewerkers dragen vanuit hun kennis en ambitie bij aan een goeie springplank naar de toekomst voor deze studenten, in een omgeving waarin kwaliteit, het geven van vertrouwen en inspiratie prioriteit zijn. 

Zowel binnen het onderwijs als onderzoek, dat de HAN faciliteert, worden veel persoonsgegevens verwerkt. De HAN vindt het belangrijk dat deze gegevens goed beschermd blijven in een samenleving met toenemende privacy dreigingen. In haar bedrijfsvoering is daarom veel aandacht voor informatiebeveiliging en privacy. Een verdere professionalisering en groei in volwassenheid op dit vlak is noodzakelijk en daarbij worden de voor het hoger onderwijs landelijk vastgestelde ambities gevolgd. Om hier goed invulling aan te geven wordt op dit moment een hernieuwde governance ingericht en is de HAN ter versterking van de privacy organisatie op zoek naar een Corporate Privacy Officer (CPO).

De functie

Samen met de CISO, ISO en PO vervul je een belangrijke rol in het verder ontwikkelen en versterken van privacy en informatiebeveiliging binnen de HAN. Gezamenlijk schrijven jullie het te volgen beleid en vertalen dit naar een jaarplan met geprioriteerde doelstellingen. Je hebt de vrijheid en verantwoordelijkheid om dit op jouw eigen professionele en kundige manier vorm te geven. Aan de hand van deze doelstellingen stuur je de decentrale security en privacy officers (DSPO) aan en ondersteun je hen in de opvolging van dit beleid en jaarplan, waarbij je de resultaten actief monitort. Je hebt een strategische visie en een helikopterview, waardoor je in staat bent om het privacybeleid op organisatieniveau vorm te geven. Als privacy ambassadeur vergroot jij de kennis en expertise op het gebied van privacy en de zelfstandigheid in privacy gerelateerde werkzaamheden bij de DSPO.  

Daarnaast behandel je lastige privacy dossiers, ben je medeverantwoordelijk voor het opzetten en monitoren van het privacy managementrapportagesysteem en begeleid je DPIA’s en datalekken. Ook borg je het beheer en de actualisatie van de privacy-administratie. Uiteraard onderhoud je een nauwe samenwerking met de FG.  

Je bent dé expert op het gebied van privacy en fungeert daarmee als vraagbaak voor collega’s en helpt hun awareness te vergroten.

Wie ben jij?

Voor deze rol zijn we, gezien het belang en de zwaarte van de functie, op zoek naar een ervaren privacy professional. Vanuit jouw grondige AVG-kennis, weet je goed de vertaalslag te maken richting naar de do’s en dont’s binnen privacy en informatiebeveiliging en ben je op de hoogte van andere wetgeving die raakvlakken hebben met de AVG (o.a. Archiefwet, Telecommunicatiewet/ ePrivacy Verordening, AI-act). Je hebt een groot inlevingsvermogen en beschikt over een hoge mate van organisatiesensitiviteit, waardoor je goed de verbinding maakt met je collega’s in alle lagen van de organisatie. Door jouw heldere communicatie, weet jij jouw collega’s te overtuigen, mee te nemen en aan te sturen in het belang van een goede verwerking van (persoons)gegevens.

Reageren

Ben jij die gepassioneerde privacy professional die op zoek is naar een rol binnen een maatschappelijk relevante organisatie, waar je écht het verschil kan maken? Een omgeving waar je je op verschillende niveaus beweegt? Wil je privacy naar een nog hoger niveau brengen binnen de HAN? Dan komen we graag in contact met jou voor deze mooie, uitdagende rol!

Voor meer informatie of om je interesse kenbaar te maken nodigen je van harte uit om contact op te nemen via onderstaande gegevens met Elly van Viegen of Nelleke Eijsenga.

elly.vanviegen@lexdigitalis.nl / 06-24897798
nelleke.eijsenga@lexdigitalis.nl / 06-55807795

Lex Digitalis

Bij Lex Digitalis nemen jou als start- en uitgangspunt: als persoon en als professional. Iedereen is verschillend. Daarom gaan wij ook niet uit van de vacature, maar van jou en jouw wensen en ambities! Tijdens ons eerste gesprek maken we graag uitgebreid kennis met je, zodat we jou ook écht verder helpen in jouw loopbaan en bij het vinden van die volgende uitdaging.
De juridische focus op privacy, data en cybersecurity is een bewuste keus! Hierdoor hebben wij namelijk een breed aanbod aan unieke opdrachten binnen dit vakgebied. Op die manier bieden wij professionals als jijzelf een diversiteit aan opdrachten en staat jouw persoonlijke ontwikkeling centraal.

Apply